You are currently viewing Tuyển Sinh Thạc Sĩ Du Lịch Trường Đào Tạo Thạc Sĩ Du Lịch

Tuyển Sinh Thạc Sĩ Du Lịch Trường Đào Tạo Thạc Sĩ Du Lịch

  • Post author:

Tuyển sinh thạc sĩ du lịch là vấn đề cấp thiết nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chuyên môn cao trong lĩnh vực này. Có thể nói rằng du lịch là ngành được quan tâm và phát triển không chỉ ở hiện tại mà tầm nhìn cho một tương lai rất xa.

Sở hữu tấm bằng Thạc sĩ du lịch là ước mơ của nhiều người, giúp họ hiện thực hóa những gì mình đang theo đuổi trong công việc. Sau đây là những thông tin giúp bạn có thêm những kiến thức cần thiết để chuẩn bị bước vào bậc cao học.

Nhu cầu tuyển sinh Thạc sĩ du lịch

Trước sức hút mãnh liệt về sự phát triển của ngành du lịch hiện nay thì bằng Thạc sĩ du lịch là cầu nối vững chắc kết nối đến tương lai, tấm bằng này sẽ góp phần đảm bảo sự thành công về lâu về dài cho sự nghiệp.

Với xu thế phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế trong nước và khu vực, lĩnh vực du lịch đã trở thành xu hướng phát triển hàng đầu hiện nay. Mục tiêu cho ngành du lịch là trở thành ngành kinh tế trọng điểm ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Thực tế cũng đã cho thấy ngành du lịch đã trở thành ngành nghề có tốc độ phát triên rất nhanh.

Hiện nay nhu cầu tuyển sinh Thạc sĩ du lịch đang tăng lên mỗi ngày, xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhiều đơn vị kinh doanh du lịch. Khi mà yêu cầu đặt ra với lãnh đạo, quản lý trong ngành du lịch phải có tâm, có tài và có tầm nhìn. Cùng với học vấn, kiến thức chuyên môn cao để tạo ra mô hình kinh doanh sáng tạo, hiệu quả. Không chỉ bắt kịp với xu thế chung của thời đại mà còn phải có khả năng tạo ra xu thế mới cho doanh nghiệp du lịch nói riêng và lĩnh vực du lịch nói chung.

Nhiều trường Đại học tuyển sinh Thạc sĩ du lịch để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực du lịch chuyên sâu và cấp thiết hiện nay. Bằng Thạc sĩ du lịch chính là cơ sở vững chắc để đảm bảo cho một sự thành công lâu dài của chủ nhân tấm bằng.

Đối tượng tuyển sinh Thạc sĩ du lịch

Sau đây là 2 đối tượng tuyển sinh Thạc sĩ du lịch người học cần quan tâm

Đối tượng ngành gần

– Người có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Hướng dẫn du lịch, Văn hóa Du lịch,  Địa lý Du lịch, Kinh tế Vận tải và Du lịch, Việt Nam học, Khoa học Quản lý…hoặc người có bằng ĐH mà nội dung chương trình đào tạo so với chương trình của khoa Du lịch học khác nhau từ 10% đến 40% cả về nội dung và thời lượng học tập của khối kiến thức ngành (tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành).

– Ngoài ra đối tượng tuyển sinh Thạc sĩ du lịch của ngành gần cần có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành đăng ký dự thi (tính từ ngày ký Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi).

thạc sĩ du lịch

Đối tượng tuyển sinh Thạc sĩ du lịch ngành khác

Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác: Ngoại ngữ, Lịch sử v.v…hoặc người có bằng ĐH mà nội dung chương trình đào tạo so với chương trình của khoa Du lịch học khác nhau trên 40% cả về nội dung và thời lượng. Đối tượng ngành khách phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi (tính từ ngày ký Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi cao học).

Lưu ý: Tuyển sinh Thạc sĩ du lịch với những đối tượng có bằng cử nhân đúng ngành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành), ngành phù hợp hoặc tương đương (Hướng dẫn viên du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống) mới được xét thi cao học không cần chứng chỉ chuyển đổi.

Các trường tuyển sinh Thạc sĩ du lịch cần điều kiện gì ở người học?

Về văn bằng

– Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp.

– Đối với các chương trình định hướng nghiên cứu: yêu cầu với ứng viên phải tốt nghiệp đại học từ Khá trở lên hoặc các ứng viên tốt nghiệp dưới hạng Khá phải có công bố khoa học (sách, giáo trình, bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc các báo cáo đăng trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành) liên quan đến lĩnh vực học tập, nghiên cứu.

– Tuyển sinh Thạc sĩ du lịch đáp ứng yêu cầu thâm niên công tác theo đối tượng quy định trong khung chương trình đào tạo (CTĐT) của các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ.

– Văn bằng của ứng viên tốt nghiệp đại học ngành phù hợp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo văn bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về trình độ ngoại ngữ để tuyển sinh Thạc sĩ du lịch

Từ năm 2022, nội dung môn thi Ngoại ngữ đã bị loại bỏ theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ. Ứng viên phải đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ của chương trình dự tuyển được minh chứng bằng một trong các văn bằng, chứng chỉ cụ thể như sau. (hoặc làm bài thi đầu vào môn tiếng Anh do trường ra đề).

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài, ngành sư phạm ngôn ngữ nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành được thực hiện bằng ngôn ngữ nước ngoài;

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN cấp trong thời gian không quá 02 năm có chuẩn đầu ra về ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ để dự tuyển CTĐT thạc sĩ và thí sinh đã có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra trước khi tốt nghiệp CTĐT trình độ đại học. Ngoài ra, quy định tuyển sinh Thạc sĩ du lịch cho phép người học đạt một trong những chứng chỉ ngoại ngữ tương đương.

 – Một trong các Chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và được ĐHQGHN công nhận, còn hiệu lực trong thời hạn 02 năm kể từ ngày thi chứng chỉ ngoại ngữ tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

– Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương) trở lên mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định của cơ sở đào tạo (nếu có) trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo. Việc xét tuyển người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào học tại ĐHQGHN được thực hiện theo Quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 4848/QĐ-ĐHQGHN ngày 18 tháng 12 năm 2017.

– Các khóa tuyển sinh Thạc sĩ du lịch và đào tạo từ năm 2022 có chuẩn đầu ra đối với trình độ ngoại ngữ đạt từ Bậc 4 trở lên hoặc tương đương theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Mục tiêu của chương trình Thạc sĩ du lịch

Sau khi tuyển sinh Thạc sĩ du lịch thì sẽ hướng đến mục tiêu của một chương trình thạc sĩ là giới thiệu, phổ biến những nguyên tắc cơ bản cho sự phát triển của một hệ thống chức năn tập trung vào du lịch.

Cần phát triển kỹ năng về nghiên cứu và cung cấp hỗ trợ chuyên nghiệp để phát triển và quản lý các dự án tổng thể hoặc cấu trúc. Ngoài ra, tuyển sinh Thạc sĩ du lịch với chương trình học còn học những phương pháp và phương tiện xác định, đánh giá, định lượng, khai thác tài nguyên du lịch; phát triển nghiên cứu liên ngành.

Hơn thế nữa, rất nhiều cơ hội học hỏi những ứng dụng chất lượng và có tính thực tiễn cao trong lĩnh vực du lịch, du lịch bền vững và quản lý nhà hàng khách sạn.

Các trường đào tạo Thạc sĩ du lịch

Trên cả nước không nhiều trường đại học đang đào tạo ngành thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chủ yếu tập trung ở khu vực miền Trung và miền Nam. Dưới đây là danh sách các trường thường có các kì tuyển sinh Thạc sĩ du lịch hàng năm:

Miền Bắc: Chưa đào tạo

Miền Trung: Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, Đại học Huế -Thừa Thiên Huế, Đại học Nha Trang – Khánh Hòa

Miền Nam: Đại học Văn Lang, Đại học Hoa Sen, Đại học Công Nghệ, Đại học Văn Hiến, Đại học Nguyễn Tất Thành.

tuyển sinh thạc sĩ du lịch

Tuyển sinh Thạc sĩ du lịch và cơ hội việc làm rất lớn

Người có bằng Thạc sĩ du lịch có nhiều cơ hội được thăng tiến trong công việc, cùng với cơ hội hợp tác và làm việc cùng với công ty, tổ chức trong và ngoài nước về du lịch, khách sạn và liên quan.

Có năng lực đảm nhận vị trí lãnh đạo trong các cơ quan doanh nghiệp. Chuyên gia nghiên cứu, tư vấn chính sách, cán bộ điều hành, quản lý tại các doanh nghiệp lữ hành, các khách sạn, nhà hàng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí (khu du lịch, công viên giải trí….)

Tuyển sinh Thạc sĩ du lịch mở ra nhiều cơ hội làm việc tại các tổ chức kinh tế – xã hội, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch và liên quan. Tham gia hoạch định chiến lược, tổ chức quy hoạch hay quản lý đối với những dự án lớn, có tính chất quyết định đến sự phát triển du lịch các tỉnh thành, địa phương. Làm cán bộ quản lý du lịch tại các cơ quan quản lý Nhà nước về văn hóa và du lịch như Tổng cục Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch các tỉnh, thành phố, các hiệp hội du lịch, khách sạn…

– Có thể trực tiếp giảng dạy chuyên sâu về quản trị du lịch và khách sạn ở các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp.

Đặc biệt là có đủ điều kiện để đăng ký học tiến sĩ trong và ngoài nước với ngành du lịch hoặc ngành gần.

Lời kết

Có thể thấy rằng với tấm bằng Thạc sĩ du lịch giúp chủ nhân của nó có thể mở ra trang mới trong công việc, sự nghiệp của mình. Đây là con đường đầy hi vọng mà bất kì ai cũng có thể đạt được ước mơ sau khi hoàn thành bậc học Thạc sĩ.

Nếu bạn đang tìm kiếm những thông tin về tuyển sinh Thạc sĩ du lịch thì có thể liên hệ với chúng tôi. Những thắc mắc bạn chưa có lời giải đáp sẽ được chúng tôi tư vấn chi tiết và dễ hiểu nhất.

Xem thêm: Đào tạo Thạc sĩ Quản trị Khách sạn