You are currently viewing Tuyển sinh Thạc sĩ Công nghệ thông tin 2023

Tuyển sinh Thạc sĩ Công nghệ thông tin 2023

  • Post author:

Bạn đang tìm hiểu thông tin tuyển sinh Thạc sĩ công nghệ thông tin 2022 cũng như tìm kiếm một ngôi trường phù hợp để theo học. Bạn cần xác định được mục tiêu của việc học tiếp tục ở bậc học này là gì. Từ đó có những cơ sở để chọn ngôi trường và chương trình học phù hợp.

Sau đây là những giới thiệu sơ lược của chương trình tuyển sinh Thạc sĩ công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực thiết kế thông tin và truyền thông.

Nội dung

Mục tiêu đào tạo chương trình Thạc sĩ công nghệ thông tin

Sau đây là 2 mục tiêu cơ bản trong chương trình đào tạo Thạc sĩ công nghệ thông tin với lĩnh vực thiết kế thông tin và truyền thông (thuộc chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý).

Mục tiêu chung

Tuyển sinh Thạc sĩ công nghệ thông tin của chương trình học này được xây dựng nhằm hướng đến mục đích đào tạo những Thạc sĩ có kiến thức chuyên môn cao. Cùng với đó là những kĩ năng nghề nghiệp chuyên sâu, khơi gợi dậy tinh thần và khả năng làm việc độc lập, thể hiện sự sáng tạo cao đối với lĩnh vực thiết kế thông tin và truyền thông của công ty, doanh nghiệp trong thời kì công nghệ 4.0 đang phát triển mạnh.

Đối với kiến thức được trang bị cho học viên trong chương trình này thể hiện sự đa ngành, có sự liên quan mật thiết đến thiết kế nội dung và kiến trúc thông tin nhằm hỗ trợ cho những chiến lược thông tin và truyền thông của doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn có kĩ năng đánh giá tính hiệu quả của các mô hình thông tin và truyền thông đã áp dụng.

Tuyển sinh Thạc sĩ công nghệ thông tin yêu cầu và những mục tiêu cụ thể cần đạt được.

Mục tiêu cụ thể

Cụ thể hơn thì chương trình đào tạo sau khi tuyển sinh Thạc sĩ công nghệ thông tin của lĩnh vực thiết kế thông tin và truyền thông sẽ hướng đến những mục tiêu sau đây.

– Học viên sau khi hoàn thành bậc học này sẽ có khả năng hiểu rõ được vai trò của thông tin và truyền thông trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời đại số.

– Cùng với khả năng xây dựng chiến lược nội dung, đề xuất giải pháp mô hình thông tin phù hợp với doanh nghiệp.

– Học viên tốt nghiệp có khả năng ứng dụng phương pháp thiết kế nội dung và kiến trúc thông tin để hỗ trợ các chiến lược của doanh nghiệp thông qua nhiều nền tảng kỹ thuật số.

– Tuyển sinh Thạc sĩ công nghệ thông tin của lĩnh vực này giúp học viên sau khi tốt nghiệp nắm vững phương pháp khai thác dữ liệu (bao gồm dữ liệu lớn) từ việc thu thập, tích hợp, tiền xử lý dữ liệu đến việc áp dụng các công cụ thống kê và các phương pháp tính toán hiện đại để đo lường, đánh giá hiệu quả các chiến lược thông tin và truyền thông của doanh nghiệp qua các nền tảng kỹ thuật số.

tuyển sinh thạc sĩ công nghệ thông tin

Tuyển sinh Thạc sĩ công nghệ thông tin yêu cầu chuẩn đầu ra

Học viên tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông) đạt được các chuẩn đầu ra sau:

Chuẩn đầu ra Kiến thức

Tuyển sinh Thạc sĩ công nghệ thông tin yêu cầu chuẩn đầu ra về kiến thức.

– Hiểu những kiến thức về lý luận kinh tế, chính trị, xã hội trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

– Áp dụng tư duy sáng tạo, tư duy phản biện khoa học trong công việc

– Hiểu rõ vai trò của thông tin và truyền thông trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời đại số.

– Tuyển sinh Thạc sĩ công nghệ thông tin yêu cầu đòi hỏi người học sau khi tốt nghiệp cần áp dụng được phương pháp xây dựng chiến lược nội dung, đề xuất giải pháp mô hình thông tin phù hợp với doanh nghiệp.

– Áp dụng được phương pháp thiết kế nội dung và kiến trúc thông tin để hỗ trợ các chiến lược của doanh nghiệp thông qua nhiều nền tảng kỹ thuật số.

– Áp dụng được phương pháp khai thác và phân tích dữ liệu để đo lường, đánh giá hiệu quả các chiến lược thông tin và truyền thông của doanh nghiệp qua các nền tảng kỹ thuật số.

Chuẩn đầu ra Kỹ năng

Tuyển sinh Thạc sĩ công nghệ thông tin yêu cầu về chuẩn đầu ra với những kĩ năng như sau:

– Thành thạo trong việc xây dựng và triển khai các chiến lược thông tin và truyền thông của doanh nghiệp trên môi trường kỹ thuật số.

– Thành thạo trong việc ứng dụng thống kê, máy học để đo lường hiệu quả giải pháp thông tin và chiến lược nội dung của doanh nghiệp trong thời đại số.

– Thành thạo trong việc phân tích dữ liệu mạng xã hội và ứng dụng trong chuỗi giá trị doanh nghiệp.

– Thành thạo trong việc khai phá dữ liệu trong kinh doanh và ứng dụng trong chuỗi giá trị doanh nghiệp.

– Thích ứng giao tiếp, làm việc với các chuyên gia nước ngoài, và tham gia xây dựng các giải pháp chiến lược, công nghệ thiết kế thông tin cho các công ty trong và ngoài nước.

Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm

Tuyển sinh Thạc sĩ công nghệ thông tin và yêu cầu chuẩn đầu ra đối với mức độ tự chủ và trách nhiệm.

– Khả năng ứng xử có trách nhiệm với bản thân, công việc, nghề nghiệp và xã hội; kỷ luật, hợp tác, sáng tạo và chuyên nghiệp trong công việc.

– Khả năng ứng xử và trách nhiệm trong làm việc nhóm và hướng dẫn, giám sát những người khác trong nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Coi trọng giá trị và có tư cách đạo đức tốt trong công việc và cuộc sống.

Tuyển sinh Thạc sĩ công nghệ thông tin và cơ hội việc làm to lớn

Tuyển sinh Thạc sĩ công nghệ thông tin tạo tiền đề để đột phá trong công việc với nhiều cơ hội rõ ràng hơn về công việc.

Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh: Chuyên gia hoạch định chiến lược truyền thông số (Digital or Social Media Strategist). Phát triển, thực hiện và quản lý các chiến lược và kế hoạch truyền thông xã hội; xác định các KPI truyền thông xã hội quan trọng.

Chuyên gia hoạch định số hoá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (Digital sales strategist): Tích hợp tài sản kỹ thuật số, nâng cao nhận thức về thương hiệu, cộng tác trong các chiến dịch tiếp thị, các dự án kích hoạt kỹ thuật số hàng đầu và đo lường hiệu quả và mức độ hiệu quả của các kênh kỹ thuật số. Tuyển sinh Thạc sĩ công nghệ thông tin tạo ra những cơ hội to lớn đối với việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.

Chuyên gia phát triển kênh bán hàng trực tuyến (Digital business development manager): Quản lý toàn bộ vòng đời bán hàng kỹ thuật số từ việc xác định các lĩnh vực và khách hàng mục tiêu, xác định cơ hội từ các khách hàng hiện tại, xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng, thực hiện các chiến dịch bán hàng cho những khách hàng tiềm năng.

Chuyên gia phân tích dữ liệu doanh nghiệp (Business Data Analytics): Thực hiện thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau; Đề xuất giải pháp thu thập, lưu trữ và thao tác dữ liệu mới, thường dựa vào một số công cụ phổ biến như R, Python, Excel; Thu dọn bộ dữ liệu và loại bỏ các điểm dữ liệu trùng lặp, không nhất quán để chuẩn bị cho bước phân tích; Vận dụng kiến thức về nhiều cách thức phân tích dữ liệu, bao gồm phân tích dữ liệu thăm dò, phân tích mô tả, chẩn đoán, dự đoán,… Sử dụng các phần mềm, công cụ hỗ trợ để xây dựng mẫu báo cáo bắt mắt, dễ hiểu.

Kết luận

Trên đây là ví dụ về chương trình học Thạc sĩ chuyên ngành lĩnh vực thiết kế thông tin và truyền thông (thuộc chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý)

Nếu như bạn đang cần tìm kiếm thông tin Tuyển sinh Thạc sĩ công nghệ thông tin để tìm hiểu về trường đạo tạo phù hợp, chương trình học, thời gian học, mức học phí…thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Xem thêm: Có nên học Thạc sĩ công nghệ thông tin?