You are currently viewing Thông Tin Học Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Tại TPHCM

Thông Tin Học Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Tại TPHCM

  • Post author:

Với những chương trình đạo tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh đều có tính định hướng rõ ràng, ví dụ như về định hướng Thạc sĩ ứng dụng. Chương trình học giúp cho học viên bổ sung thêm những kiến thức mới, nâng cao kiến thức chuyên ngành và cập nhật kiến thức đã đổi mới. Đồng thời còn hỗ trợ tăng cường kiến thức liên ngành, có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp.

Người học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh sẽ có được kĩ năng làm việc độc lập, nâng cao khả năng tư duy, sáng tạo. Có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề quản trị doanh nghiệp. Ngoài ra học viên sẽ được trang bị những kĩ năng, phương pháp tự học và tạo động lực học tập về lâu về dài.

Mục tiêu đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Chương trình học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh đào tạo các nhà lãnh đạo/quản lý chuyên nghiệp trong các tổ chức/doanh nghiệp, những người có khả năng điều hành hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp đạt hiệu quả cao trong môi trường toàn cầu hóa. Sau đây là những mục tiêu cụ thể:

– Cập nhật, nâng cao và hệ thống hóa những kiến thức quản trị kinh doanh hiện đại, những xu hướng quản trị mới phù hợp với các tổ chức/doanh nghiệp hoạt động trong môi trường toàn cầu hóa, gắn thực tiễn với các lý thuyết hiện đại về quản trị kinh doanh;

– Học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh giúp phát triển kỹ năng và tố chất của nhà lãnh đạo/ quản lý chuyên nghiệp như: kỹ năng phân tích kinh doanh, xác định vấn đề và giải quyết vấn đề hiệu quả; kỹ năng quản lý thời gian và quản lý bản thân; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp, v.v;

– Mở rộng cơ hội học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh với các doanh nhân thành đạt trong nước và thế giới.

– Mục tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh là đào tạo học viên:

– Có kỹ năng thực hành ở mức độ thành thạo để tổ chức, điều hành và quản lý các lĩnh vực quản trị trong môi trường kinh doanh hội nhập quốc tế.

– Học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh giúp phát triển kiến thức và những kỹ năng cần có để trở thành một nhà quản trị năng động và thành đạt trong môi trường kinh doanh cạnh tranh, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và có trách nhiệm đối với xã hội.

– Có thể trở thành các cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, chuyên viên cớ trình độ cao, làm việc ở các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu, tổ chức, doanh nghiệp trong mọi thành phần kinh tế.

Phương pháp đào tạo

Học Thạc sĩ quản trị kinh doanh E-MBA sử dụng phương pháp tác động đa chiều lấy người học làm trung tâm nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo trong học tập của học viên;

Tạo lập môi trường học tập cởi mở, thân thiện, giúp học viên thu nhận kiến thức đa chiều và chủ động trong điều kiện học tập tốt: trang thiết bị trong phòng học hiện đại, phòng máy tính, v.v;

Phương pháp giảng dạy tích cực, có tính thực hành cao như thảo luận bài tập tình huống, thảo luận nhóm, trao đổi với các doanh nhân thành đạt và các chuyên gia.

học thạc sĩ quản trị kinh doanh

Thời gian học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh có thời gian đào tạo 2 năm kể cả thời gian làm luận văn. Học viên học vào các buổi tối trong tuần, 2 ngày cuối tuần…

Điều kiện dự tuyển Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Là công dân Việt Nam, lưu học sinh, và người nước ngoài. Trong đó, lưu học sinh và người nước ngoài được dự tuyển theo phương thức xét tuyển.

Điều kiện về văn bằng và thâm niên công tác đối với đối tượng thi tuyển

Thí sinh có bằng đại học trở lên ngành Quản trị Kinh doanh; hoặc thí sinh có bằng thạc sĩ, tiến sĩ ngành gần thì được dự tuyển ngay và không phải học bổ sung kiến thức (BSKT).

Để đăng ký học Thạc sĩ Quản trịnh kinh doanh thì thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành đăng ký dự thi; hoặc có bằng thạc sĩ, tiến sĩ ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi thì được dự tuyển ngay và phải học BSKT.

Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành phù hợp (với ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự tuyển), thì được dự tuyển và phải học BSKT.

Điều kiện về năng lực ngoại ngữ (ngoại ngữ áp dụng tại nội dung này là tiếng Anh)

Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ Anh; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ Anh.

Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do Trường cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Điều kiện ngoại ngữ để học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh là có một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ GD&ĐT công bố, còn trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp văn bằng hoặc chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Bảng tham chiếu quy đổi một số văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được đính kèm theo Thông báo này.

Về thâm niên công tác chuyên môn khi học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Người có bằng tốt nghiệp đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành dự thi được dự thi ngay trong năm tốt nghiệp. Người có bằng tốt nghiệp ngành gần phải có 1 (một) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi. Người có bằng tốt nghiệp ngành khác đăng ký dự thi vào ngành Quản trị kinh doanh phải có 2 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi.

–   Lý lịch: rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật, án hình sự.

–   Có đủ sức khoẻ để học tập.

–   Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

Chương trình bổ sung kiến thức

Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần hoặc ngành khác đăng ký dự thi vào ngành Quản trị kinh doanh phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

Kinh tế vi mô

Marketing căn bản

Chuẩn đầu ra chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Học Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh với chương trình đào tạo được thiết kế hướng đến việc đào tạo, trang bị cho học viên các nhóm kiến thức, kỹ năng, thái độ, trình độ ngoại ngữ như sau:

Kiến thức

– Cung cấp các kiến thức để học viên có thể xây dựng các chiến lược kinh doanh, ngắn hạn, trung và dài hạn, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của các tập đoàn, doanh nghiệp thuộc mọi loại hình kinh tế.

– Trang bị mới theo hướng chuyên sâu cho học viên một lượng kiến thức chuyên ngành cần thiết, đặc biệt kiến thức chuyên ngành quản trị kinh doanh. Trong đó dành một thời lượng hợp lý để học viên giải quyết những bài tập tình huống và các vấn đề thực tiễn của các doanh nghiệp.

– Sau khi học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh thì người học có khả năng giải quyết các tình huống giả định trong môi trường kinh doanh cạnh tranh.

Xem thêm: Thạc sĩ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

thạc sĩ quản trị kinh doanh

Kỹ năng

– Nâng cao kỹ năng phân tích, tổng hợp và thẩm định, đánh giá của học viên về các vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là trong môi trường kinh doanh quốc tế trong giai đoạn hội nhập kinh tế.

– Phát triển kỹ năng nghiên cứu độc lập của học viên đối với các vấn đề kinh doanh và quản lý đồng thời nâng cao kỹ năng ứng dụng, để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

– Học Thạc sĩ quản trị kinh doanh trang bị kỹ năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ chuyên ngành và phương pháp tra cứu thư viện điện tử phục vụ việc học tập và nghiên cứu.

– Trình độ ngoại ngữ: đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Về thái độ

– Chương trình đào tạo học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hướng đến việc giáo dục cho học viên có thái độ làm việc đúng mực, có phẩm chất tốt, coi trọng đạo đức nghề nghiệp, quan tâm đến lợi ích cộng đồng, trong đó có lợi ích chính đáng của cá nhân.

– Có phẩm chất chính trị vững vàng, nắm vững những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà Nước, hình thành một thái độ tốt đối với cộng đồng, biết yêu các giá trị của cuộc sống, yêu tổ quốc; có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc và cuộc sống; hình thành đạo đức nghề nghiệp sau khi học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Xem thêm: Có nên học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh?

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

– Trở thành các chuyên gia cao cấp công tác ở các cơ quan quản lý Nhà nước, các các công ty, tập đoàn kinh doanh trong và ngoài nước.

– Trở thành chuyên gia nghiên cứu, hoạch định chính sách và chiến lược kinh doanh quốc tế ở các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước và tham gia lập dự án, thẩm định các dự án kinh doanh quốc tế của các tổ chức kinh tế quốc tế.

– Sau khi học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh có thể tiếp tục nghiên cứu để giảng dạy chuyên sâu về quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh quốc tế ở bậc đại học.

– Tiếp tục tham gia đào tạo ở bậc tiến sĩ ở trong và ngoài nước về chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Xem thêm: Tuyển sinh Thạc sĩ TPHCM