You are currently viewing Thạc Sĩ Quản Trị Khách Sạn – Du Lịch và Lữ Hành

Thạc Sĩ Quản Trị Khách Sạn – Du Lịch và Lữ Hành

  • Post author:

Những năm gần đây, nhiều người quan tâm đến chương trình Thạc sĩ Quản trị Khách sạn là bởi vì những tiềm năng triển vọng tăng trưởng trong ngành công nghiệp du lịch. Lĩnh vực này đang có những bước phát triển với tốc độ ấn tượng, thực tế cho thấy nhiều cá nhân, gia đình và cả trong cơ quan vẫn thường tham gia và những chuyến du lịch thường niên.

Sở hữu tấm bằng Thạc sĩ Quản trị Khách sạn, du lịch và lữ hành sẽ mở ra nhiều cơ hội to lớn để thăng tiến trong công việc. Khẳng định được chỗ đứng trong ngành quản trị khách sạn và công nghiệp du lịch, cùng với rất nhiều tiềm năng to lớn khác luôn sẵn sàng bùng nổ.

Nội dung

Đối tượng dự tuyển

Tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị kinh doanh….

Thí sinh tốt nghiệp Đại học ngành gần hoặc ngành khác với chuyên ngành dự thi có nhu cầu học Thạc sĩ Quản trị Khách sạn thì cần học bổ sung kiến thức trước khi thi (các môn học bổ sung kiến thức được xác định dựa trên bảng điểm trình độ đại học của thí sinh).

Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định.

Nhất là những đối tượng sau đây nên học Thạc sĩ Quản trị Khách sạn, du lịch và lữ hành:

Nhà lãng đạo, nhà quản lý và quản trị các cấp trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức Chính phủ và Phi chính phủ.

Các nhà Quản trị Doanh nghiệp, công ty, những người đang làm quản lý, quản trị trực tiếp trong lĩnh vực du lịch và khách sạn.

Người có hoài bão phát triển và khởi nghiệp để trở thành các nhà lãnh đạo, quản lý, quản trị trong lĩnh vực du lịch và khách sạn.

thạc sĩ quản trị khách sạn

Mục tiêu đào tạo Thạc sĩ Quản trị Khách sạn

Chương trình thạc sĩ Quản trị nhà hàng khách sạn, dịch vụ du lịch và lữ hành được thiết kế để đào tạo các chuyên gia và giám đốc điều hành lãnh đạo các dự án kinh doanh trong lĩnh vực du lịch; nắm vững các kiến thức lí luận về du lịch hiện đại, các kiến thức về kinh tế, quản lí du lịch, quản trị kinh doanh, văn hoá quản lí và kinh doanh du lịch lữ hành, quản trị nhà hàng khách sạn.

Thạc sĩ Quản trị Khách sạn cũng nắm vững những kiến thức nâng cao về thống kê, marketing, tâm lí học du lịch… ở trình độ cao học, sau đại học.

Nâng cao năng lực làm việc độc lập và sáng tạo trong môi trường toàn cầu hóa và số hóa.

Năng lực phát hiện vấn đề và giải quyết các vấn đề phức tạp trong thực tiễn quản lý, quản trị tổ chức, doanh nghiệp du lịch và khách sạn.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Khách sạn

Ngoài kiến thức Quản lý văn hóa với phát triển du lịch, Quản lý Nhà nước về du lịch, Quản trị kinh doanh khách sạn quốc tế… chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị Khách sạn – dịch vụ du lịch và lữ hành còn trang bị cho học viên những kiến thức chuyên sâu về ngành, chia thành hai hướng theo quá trình đào tạo.

Theo định hướng ứng dụng: Trang bị cho học viên những kĩ năng và kiến thức chuyên sâu như kĩ năng thẩm định các tư liệu liên quan đến nhà hàng khách sạn, du lịch, các tiềm năng về nhà hàng khách sạn, du lịch lữ hành, kĩ năng quản trị và kinh doanh, quản lí và tổ chức, khai thác tài nguyên du lịch…Hướng tới mục tiêu  đào tạo những nhà nghiên cứu các lĩnh vực trong ngành du lịch và những ngành có liên quan như: đánh giá tiềm năng du lịch, nhà hàng khách sạn, đề xuất phát triển các loại hình khách sạn, du lịch phù hợp với các khu vực địa lý, các nền văn hóa khác nhau…

Theo định hướng nghiên cứu: Chương trình Thạc sĩ Quản trị Khách sạn cung cấp cho học viên kiến thức, khả năng nghiên cứu các lĩnh vực trong ngành nhà hàng khách sạn, du lịch và những ngành có liên quan khác, nâng cao kĩ năng nhận biết và đánh giá tâm lý du khách, hành vi du khách, đề xuất quy hoạch du lịch vùng, quốc gia…

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Khách sạn sẽ giúp học viên có năng lực chuyên môn nghiên cứu lĩnh vực du lịch, có thể tham gia hoạch định chính sách phát triển du lịch, quản lý, điều hành lãnh đạo các dự án phát triển du lịch; nắm vững các kiến thức lý luận về du lịch hiện đại, phát triển bền vững du lịch, các kiến thức về kinh tế, quản lý du lịch, quản trị kinh doanh, văn hoá quản lý và kinh doanh du lịch.

thạc sĩ quản trị nhà hàng khách sạn

Cơ hội nghề nghiệp với bằng Thạc sĩ Quản trị Khách sạn

Thạc sĩ Quản trị Khách sạn làm cán bộ quản lý du lịch tại các cơ quan quản lý Nhà nước về văn hóa và du lịch như Bộ văn hóa thể thao và du lịch, Tổng cục Du lịch, sở văn hóa thể thao du lịch các tỉnh, thành phố, các viện nghiên cứu trong và ngoài nước

Thạc sĩ Quản trị Nhà hàng Khách sạn có thể làm cán bộ điều hành, quản lý tại các doanh nghiệp lữ hành, các khách sạn, nhà hàng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí (khu du lịch, công viên giải trí….)

Học cao hơn tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để nhận các học vị tiến sĩ ngành Quản trị dịch vụ du lịch – Lữ hành … và các ngành gần khác.

Xem thêm: Tuyển sinh Thạc sĩ du lịch