Trường tổ chức thi 2 đợt: đợt 1 vào tháng 4 và đợt 2 vào tháng 9

Có 2 hình thức tuyển sinh là: thi tuyển theo phương thức truyền thống và xét tuyển thẳng.

Thời gian đào tạo là 02 năm theo hình thức đào tạo chính quy tập trung.

Học viên được gia hạn tối đa thêm 2 năm nhưng phải đóng thêm học phí trong thời gian gia hạn.

Khoảng từ 50tr đến 70tr tùy theo chuyên ngành đào tạo cụ thể