You are currently viewing Học Thạc Sĩ Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường

Học Thạc Sĩ Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường

  • Post author:

Giới thiệu chung 

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học có đủ kiến thức đa ngành về lĩnh vực quản lý, sử dụng và tái tạo tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Các học viên sau khi tốt nghiệp sẽ có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đánh giá, đề xuất các giải pháp khoa học nhằm giải quyết những vấn đề trong thực tiễn hoạt động khai thác, bảo vệ, bảo tồn tài nguyên, quản lý tài nguyên và đa dạng sinh học ở quy mô địa phương, vùng, quốc gia và khu vực; Thực hiện quy hoạch, dự báo, phòng chống và xử lý các tai biến tự nhiên và môi trường trong các hoạt động khai thác tài nguyên, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ở quy mô vùng và địa phương.

Học viên được thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường tại trường Đại học, Viện Công nghệ môi trường, Viện địa lý, các Trung tâm và các Viện có liên quan đến lĩnh vực môi trường, quản lý tài nguyên. Bên cạnh đó, học viên còn được tham dự các hội thảo khoa học, các chương trình, dự án khoa học liên quan đến chuyên môn.

Những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng/phù hợp sau có thể tham gia dự thi ngay sau khi tốt nghiệp: Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên rừng, Khoa học Môi trường, Địa lý học, Địa lý Tự nhiên.

Những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng kí dự thi tuyển sinh thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường thì có thể được học bổ sung một số học phần trước khi dự thi, cụ thể các ngành sau đây: Khoa học đất, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật môi trường, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Bản đồ học, Địa chất học, Khí tượng học, Thủy văn học, Sinh học, Nông học, Phát triển nông thôn, Kinh tế,…

Các học phần cần bổ sung: Cơ sở khoa học môi trường; Quản lý tài nguyên; Đánh giá tác động môi trường.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường

Chương trình đào tạo Thạc Sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường được xây dựng dựa trên sự tư vấn, tham khảo của các chuyên gia, các trường đại học uy tín hàng đầu trong và ngoài nước.

Mục tiêu của chương trình đào tạo nhằm giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu, tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức quản lý tài nguyên và môi trường vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế.

Điểm nổi bật của chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường là tính linh hoạt và ứng dụng thực tế cao. Sau khi tốt nghiệp, người học có kiến thức chuyên môn sâu và kỹ năng nghề nghiệp cao, đủ khả năng đảm nhận các vị trí quản lý các cấp trong các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức khác hoặc tham gia giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Bên cạnh đó, người học có khả năng nghiên cứu chuyên ngành độc lập, thuận lợi cho việc tiếp tục học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn trong các chương trình đào tạo Tiến Sĩ trong nước và quốc tế.

thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường

Thế mạnh của chương trình

Nội dung chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường được xây dựng trên cơ sở tham khảo những chương trình đào tạo thạc sĩ tiên tiến trên thế giới với phương pháp giảng dạy tích cực, dễ hiểu, kích thích sự sáng tạo.

Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy tận tâm, có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên và môi trường, đã từng được đào tạo ở các trường đại học nước ngoài uy tín.

Phòng thí nghiệm được trang bị với nhiều máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ cho việc nghiên cứu chuyên sâu cũng như thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc tế, cấp nhà nước với nhiều công trình khoa học công bố trong và ngoài nước hàng năm.

Mục tiêu đào tạo Thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường

Mục tiêu cụ thể

Theo  định hướng ứng  dụng-ThS  Kỹ thuật (Application Orientation – Master  of Engineering)

Sau khi tốt nghiệp, Thạc sỹ  kỹ  thuật ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường có được:

  1. Khả năng cập nhật, nắm bắt các kiến thức cơ sở  chuyên môn rộng về  Quản lý tài nguyên và môi trường để có thể thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành Quản lý tài nguyên và môi trường; có khả năng làm việc độc lập
  2. Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp
  3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả  trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế
  4. Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường có năng lực thiết kế, nghiên cứu phát triển hệ thống công cụ quản lý môi trường hiện đại trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên và môi trường. Khả năng tìm tòi các vấn đề thực tiễn, vận dụng kiến thức và các thành tựu khoa học kỹ thuật sáng tạo để xây dựng và phát triển giải pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường nói chung, nghiên cứu chuyên sâu giải quyết bài toán cụ thể của Quản lý tài nguyên và môi trường nói riêng nhằm hướng tới phát triển bền vững.

Theo định hướng nghiên cứu-ThS Khoa học (Research Orientation-Master of Science)

Sau khi tốt nghiệp, Thạc sỹ khoa học chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường có được:

  1. Khả năng cập nhật, nắm bắt các kiến thức cơ sở chuyên môn rộng về Quản lý tài nguyên và môi trường để có thể thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành Quản lý tài nguyên và môi trường; có khả năng làm việc độc lập
  2. Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường có kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp
  3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế
  4. Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường có khả năng tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức và tự nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên và môi trường. Khả năng tìm tòi các vấn đề thực tiễn, vận dụng kiến thức và các thành tựu khoa học kỹ thuật sáng tạo để xây dựng và phát triển giải pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường nói chung, nghiên cứu chuyên sâu giải quyết bài toán cụ thể của Quản lý tài nguyên và môi trường nói riêng nhằm hướng tới phát triển bền vững.

Về kiến thức của Thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường

– Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường làm chủ kiến thức chuyên ngành, có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia, có tư duy phản biện trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, quản lý môi trường.

– Có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên, quản lý môi trường.

– Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường  có kiến thức chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ.

Về kĩ năng

– Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, quản lý môi trường.

– Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

– Có thể đọc hiểu một báo cáo, tài liệu tham khảo; viết báo cáo; trình bày các ý kiến liên quan đến chuyên môn bằng ngoại ngữ.

Về năng lực 

– Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên môn; nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; xử lý những vấn đề và đề xuất những sáng kiến có giá trị thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

– Có năng lực xây dựng, thẩm định kế hoạch; phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

– Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường có năng lực tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh và dẫn dắt chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

– Có năng lực đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

học thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường

Tại sao nên học Thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường?

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường trang bị cho người học những kiến thức về tài nguyên thiên nhiên, môi trường và kinh tế. Học viên có trình độ học vấn rộng song chuyên sâu, vững vàng và đủ năng lực giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn trong quản lý tài nguyên thiên nhiên nói chung, đặc biệt tài nguyên nước và đất khi khai thác sử dụng để phát triển bền vững.

Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường, học viên có thể là chuyên gia nghiên cứu, phân tích và hoạch định chính sách có liên quan về quản lý, thẩm định và ban hành chính sách tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở các cơ quan thuộc bộ, thuộc tỉnh, huyện hay ở các tổ chức liên doanh/liên kết với nước ngoài và các tổ chức phi chính phủ.

Lợi ích của học viên sau khi tốt nghiệp

Có được những kiến thức chuyên môn sâu trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên và môi trường.

Làm quen và sử dụng thành thạo các máy móc, thiết bị thí nghiệm hiện đại.

Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá các dữ liệu và thông tin liên quan về Quản lý tài nguyên và môi trường, từ đó đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề một cách khoa học.

Có kỹ năng nghiên cứu phát triển và sử dụng các công nghệ một cách sáng tạo trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên và môi trường.

Học viên sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường có thể làm việc tại các trường đại học và cao đẳng, giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, các viện nghiên cứu, các cơ quan ban ngành liên quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Thạc sĩ TPHCM