You are currently viewing Học Thạc sĩ bao nhiêu năm? Từ Đại học lên Thạc Sĩ

Học Thạc sĩ bao nhiêu năm? Từ Đại học lên Thạc Sĩ

  • Post author:

Học Thạc sĩ bao nhiêu năm là câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Đào tạo sau đại học là hình thức đào tạo dành cho các đối tượng đã tốt nghiệp đại học với mục tiêu trang bị những kiến thức sau đại học và nâng cao kỹ năng thực hành nhằm xây dựng đội ngũ những người làm khoa học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, khoa học – công nghệ của Việt Nam.

Đào tạo sau đại học giúp cho học viên cao học được bổ sung và nâng cao những kiến thức đã học ở đại học; hiện đại hóa những kiến thức chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; có đủ năng lực thực hiện công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong chuyên ngành đào tạo. Vậy thì học Thạc sĩ bao nhiêu năm?

Học Thạc sĩ bao nhiêu năm?

Thời gian học Thạc sĩ bao nhiêu năm là điều mà rất nhiều bạn đang băn khoăn khi muốn học lên. Theo quy định hiện nay của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo thì thời gian học cao học kéo dài từ 18- 24 tháng. Muộn nhất 2 năm học viên phải đạt đủ chỉ tiêu ra trường. Ngoài ra thời gian học trên lớp và thứ mấy cũng là điều mà rất nhiều bạn đi làm quan tâm. Đối với người đi làm để tham gia lớp học thạc sĩ thì thời gian phải hợp lý, phải đảm bảo công việc.

Đào tạo thạc sĩ cần đạt được mục tiêu là Thạc sĩ phải có kiến thức chuyên môn vững vàng; có năng lực thực hành và khả năng thích ứng cao trước sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và kinh tế; có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo. Học Thạc sĩ bao nhiêu năm? Thời gian đào tạo Thạc sĩ theo hình thức tập trung là 2 năm và không tập trung là 3 năm.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ gồm 3 phần:

Phần 1: Kiến thức chung

Phần 2: Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

Phần 3: Luận văn Thạc sĩ

Từ đại học lên thạc sĩ bao nhiêu năm

Hiện nay theo quy định mới của Bộ giáo dục và Đào tạo thì có thể đào tạo Đại học và Thạc sĩ song song và học viên sẽ nhận bằng đôi sau khi hoàn thành chương trình.

Đối với thắc mắc từ đại học lên thạc sĩ bao nhiêu năm thì câu trả lời là 2 năm theo quy định đào tạo hiện nay. Với nhiều trường hợp thì có thể kéo dài hơn 2 năm (nợ môn, chưa làm kịp luận văn tốt nghiệp..)

học thạc sĩ bao nhiêu năm

Học Thạc sĩ bao nhiêu năm và điều kiện để học cao học

Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo thạc sĩ.

Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành. Học Thạc sĩ bao nhiêu năm?

Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: Tùy theo yêu cầu của từng ngành, chuyên ngành đào tạo, trên cơ sở đề nghị của hội đồng khoa học đào tạo, thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định cụ thể điều kiện về thời gian làm việc chuyên môn để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trước khi đăng ký dự thi. Trường hợp người có bằng tốt nghiệp ngành khác đăng ký dự thi vào ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản trị, quản lý thì phải có tối thiểu 2 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi.

Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

Thí sinh tham gia dự thi học cao học phải đảm bảo tình trang sức khỏe để học tập và nghiên cứu. Học Thạc sĩ bao nhiêu năm là câu hỏi thiết thực cần được giải đáp cụ thể.

Chi tiết hơn về chương trình vào thời gian học thạc sĩ

Học Thạc sĩ bao nhiêu năm và thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ từ một đến hai năm học. Cụ thể:

  1. a) Tối thiểu 1 năm học (tương ứng với tối thiểu 30 tín chỉ) đối với những ngành, chuyên ngành mà ở trình độ đại học có thời gian đào tạo từ 5 năm học trở lên và khối lượng kiến thức tích lũy được từ 150 tín chỉ trở lên.
  2. b) Từ một năm rưỡi đến hai năm học (tương ứng với tối thiểu 45-60 tín chỉ) đối với những ngành, chuyên ngành mà ở trình độ đại học có thời gian đào tạo từ dưới 5 năm học và khối lượng kiến thức tích lũy được từ 120 đến dưới 150 tín chỉ.

Học Thạc sĩ bao nhiêu năm thì còn căn cứ vào điều kiện đầu vào và quy định về chương trình đào tạo, thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định cụ thể thời gian đào tạo, việc kéo dài thời gian đào tạo phù hợp với từng ngành, chuyên ngành đào tạo. Thời gian đào tạo kéo dài không được quá hai năm so với thời gian đào tạo tiêu chuẩn đã được quy định ở trên (Điều 3).

Về tổ chức đào tạo

Đầu khóa học, đơn vị quản lý đào tạo sau đại học phải thông báo cho học viên về chương trình đào tạo toàn khóa, đề cương chi tiết các học phần trong chương trình; kế hoạch học tập; kế hoạch kiểm tra, thi, thi lại; thời gian tổ chức bảo vệ và bảo vệ lại luận văn; các quy định của cơ sở đào tạo có liên quan đến khóa học.

Học Thạc sĩ bao nhiêu năm cũng do Thủ trưởng cơ sở đào tạo căn cứ vào quy định chung của Quy chế đào tạo để quy định việc tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo (Điều 24).

Về thời gian làm luận văn tốt nghiệp

Thủ trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định giao đề tài cho học viên và cử người hướng dẫn trước khi tổ chức bảo vệ luận văn ít nhất 6 tháng (Điều 26).

Như vậy, việc tổ chức đào tạo riêng từng khoá hay có những học phần học ghép với các khoá khác thuộc quyền tổ chức đào tạo của cơ sở đào tạo.

Học Thạc sĩ bao nhiêu năm: Nếu việc tổ chức học ghép không ảnh hưởng đến quyền của bạn; bạn vẫn được thực hiện những quy định nêu trên (về đảm bảo thời gian học tập; được đảm bảo thời gian làm luận văn tốt nghiệp và được đảm bảo quyền kéo dài thời gian học tập) thì cơ sở đào tạo vẫn thực hiện đúng quy chế đào tạo.

Nếu việc đó dẫn đến bạn không được đảm bảo thời gian học tập hoặc không được đảm bảo thời gian làm luận văn tốt nghiệp, hoặc không được đảm bảo quyền kéo dài thời gian học tập theo các quy định đã dẫn ở trên và các quy định cụ thể của cơ sở đào tạo thì cơ sở đào tạo đã không thực hiện đúng quy chế đào tạo, làm ảnh hưởng đến quyền của bạn. Khi nắm bắt thông tin học Thạc sĩ bao nhiêu năm sẽ giúp bạn có cơ sở để bảo vệ quyền lợi của mình.

Học Thạc sĩ bao nhiêu năm và quy định về địa điểm, thời gian học tập

Điều 7 Quy chế mới quy định cụ thể địa điểm tổ chức đào tạo là trụ sở chính hoặc phân hiệu của cơ sở đào tạo. Các hoạt động thực hành, thực tập, nghiên cứu và trải nghiệm thực tế có thể được tổ chức ở ngoài cơ sở đào tạo nhưng không vượt quá 20% khối lượng chương trình đào tạo.

Học Thạc sĩ bao nhiêu năm? Đối với các ngành về lĩnh vực sức khỏe, việc tổ chức đào tạo tại các cơ sở thực hành được thực hiện theo quy định của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu của chương trình và phải được thể hiện trong kế hoạch giảng dạy.

Bên cạnh đó, khoản 4 Điều 7 còn quy định, thời khóa biểu của người học phải thể hiện thời gian, địa điểm, hoạt động dạy và học của từng lớp học thuộc các khoá học, hình thức và chương trình đào tạo.

Kế hoạch giảng dạy, học tập các học phần trong chương trình đào tạo được bố trí đều trong các tuần của học kỳ. Trường hợp cần thiết phải xếp lịch học tập trung thời gian thì số giờ giảng đối với mỗi học phần không vượt quá 15 giờ/tuần và 04 giờ/ngày.

So với quy chế tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ cũ, các quy định trên đều là nhưng yêu cầu mới bổ sung mà trước đây chưa có. Học Thạc sĩ bao nhiêu năm và có những đổi mới gì không?

Điểm mới về thời gian học Thạc sĩ bao nhiêu năm?

Không còn quy định đào tạo thạc sĩ từ 1 – 2 năm

Trước đây, thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ được quy định từ  01 – 02 năm học (theo khoản 3 Điều 3 Quy chế ban hành kèm Thông tư 15).

Tuy nhiên, theo Điều 3 Quy chế ban hành kèm Thông tư 23 quy định về thời gian đào tạo, học Thạc sĩ bao nhiêu năm thì thời hạn này đã bị bãi bỏ, đồng thời chỉ yêu cầu thời gian học tập phù hợp với khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. Cụ thể, khoản 2 Điều 3 quy định thời gian đào tạo như sau:

  1. a) Thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa phải phù hợp với thời gian quy định trong Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời bảo đảm đa số học viên hoàn thành chương trình đào tạo;
  2. b) Thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa đối với hình thức đào tạo vừa làm vừa học dài hơn ít nhất 20% so với hình thức đào tạo chính quy của cùng chương trình đào tạo;
  3. c) Thời gian tối đa để học viên hoàn thành khóa học được quy định trong quy chế của cơ sở đào tạo nhưng không vượt quá 02 lần thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa đối với mỗi hình thức đào tạo.

Như vậy học Thạc sĩ bao nhiêu năm theo quy định mới sẽ được quy định trong quy chế của cơ sở đào tạo nhưng đảm bảo đúng với quy chế hiện hành.